Darreres novetats:

 

Formació. Jornada sobre responsabilitat patrimonial i potestad sancionadora

 

 

 

ASPECTES PRÀCTICS SOBRE LES RECLAMACIONS DE

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL i l' EXERCICI DE LA  POTESTAT SANCIONADORA

ALS AJUNTAMENTS

 

 

GIRONA, 11 abril de 2017

 

 

 

 

PROGRAMA

 

9.00 h. – 9.15 h.: Rebuda dels assistents.

 

9.15 h. – 10:15 h.: La nova regulació normativa en matèria de responsabilitat patrimonial i potestat sancionadora de l’Administració local.

 

10.15 h – 11.00 h.: Aspectes pràctics en relació a la potestat sancionadora (la participació dels membres electes en el procediment sancionador, la retroactivitat favorable, el dol i la culpa…).

 

11.00 h. – 11.30 h.: Descans.

 

11.30 h. – 13.30 h.: Aspectes pràctics en relació amb la responsabilitat patrimonial (nul.litat d’actes administratius, danys al patrimoni particular, incompliment de convenis urbanístics, inactivitat de l’ajuntament, caigudes a la via pública…). Recomanacions per a la disminució dels riscos que generen la responsabilitat patrimonial.

 

13.30 h. – 14.00 h.: Torn obert de preguntes.

 

 

OBJECTIUS

 

L’objectiu de la formació és adquirir coneixements bàsicament pràctics sobre les figures de la responsabilitat patrimonial i la potestat sancionadora en els ajuntaments

 

 

ORGANITZACIÓ

 

Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Girona.

 

 

DESTINATARIS

 

Secretaris/àries i interventors/es d’administració local, tècnics d’administració general i personal administratiu de les corporacions locals implicat en la gestió dels expedients de responsabilitat patrimonial.

 

 

DATA, HORARI i LLOC

 

Data: Dimarts, 11 d’abril de 2017

Horari: de 9.00 a 14.15 hores

Lloc: Aula A de la Casa de Cultura (Plaça de l’Hospital, 6 de Girona).

 

 

CERTIFICAT

 

A les persones inscrites que assisteixin al curs se’ls expedirà un certificat d’assistència.

 

 

PROFESSORAT

 

Sr. Roger Cots, Secretari general de l'Ajuntament de Gavà.

 

 

PREU

 

60,00 euros (50,00 euros per a col·legiats del CSITAL Girona).

 

 

INSCRIPCIONS

 

S’hauran de formalitzar mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a l’adreça cositalgirona@gmail.com, tot indicant nom i cognoms, DNI i lloc de treball, i el pagament de la matrícula per transferència bancària al núm. de compte ES98 2100 8101 9123 00156346. Places limitades.

 

 

INFORMACIÓ

 

Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Girona

C/ Joan Maragall, 19, entresòl, 1-A, 17002 Girona

Telèfon: 972 20 36 31

E-mail: cositalgirona@gmail.com

 

© CSITAL Girona [C/Joan Maragall 19

entl, 1-A

] [Telèfon: +34 972 20 36 31] [cositalgirona@gmail.com] [Avís Legal] [Política de privadesa ]